Non-state organisations or voluntary activity

"M" Guinea (Middlesbrough)

20 April 2017 |
Source
Skilled: Finding routes for Refugees to use their skills and experience and contribute to the North East region's economic future (2011)
"M" Guinea (Middlesbrough)

"Before I was an Asylum Seeker, but now I am a Refugee everything has changed. Since I started working I say to myself it’s a big change. When you are on benefits your life is really limited. Now I am on a salary and it’s a big relief.

'New Migrants' in the North East England Workforce - Summary

06 March 2017 |
Source
New Migrants in the North East England Workforce (2013-16)
'New Migrants' in the North East England Workforce - Summary

Between 2013-16 research examined the position and experiences of ‘new migrants’ in the workforce in North East England, carried out by Nottingham Trent and Northumbria Universities, the International Community Organisation of Sunderland and the Regional Refugee Forum North East.

Concluziile rezumatului cu privire la forta de munca oferita de ‘noii emigranti’ in partea de Nord-Est

06 March 2017 |
Source
New Migrants in the North East England Workforce (2013-16)
Concluziile rezumatului cu privire la forta de munca oferita de ‘noii emigranti’ in partea de Nord-Est

Acest raport prezinta concluziile cercetarii effectuate intre 2013-2015 in partea de Nord Est a Angliei, cercetare include 402 chestionare, 40 de interviuri realizate in profunzime si 12 interviuri continand principalele parti interesate, complectate de emigranti.

‘Nowi Imigranci’ na rynku pracy w północno- wschodniej Anglii: Podsumowanie wyników

06 March 2017 |
Source
New Migrants in the North East England Workforce (2013-16)
‘Nowi Imigranci’ na rynku pracy w północno- wschodniej Anglii: Podsumowanie wyników

Niniejszy raport przedstawia wnioski z badań przeprowadzonych w latach 2013-2015 w północno-wschodniej Anglii, na które zlożyły się min: kwestionariusz wypełniony przez 402 migrantów, dogłębne wywiady z 40 migrantami oraz wywiady z 12 kluczowymi  interesariuszami.