Skills, education and qualifications

‘Nowi Imigranci’ na rynku pracy w północno- wschodniej Anglii: Podsumowanie wyników

06 March 2017 |
Source
New Migrants in the North East England Workforce (2013-16)
‘Nowi Imigranci’ na rynku pracy w północno- wschodniej Anglii: Podsumowanie wyników

Niniejszy raport przedstawia wnioski z badań przeprowadzonych w latach 2013-2015 w północno-wschodniej Anglii, na które zlożyły się min: kwestionariusz wypełniony przez 402 migrantów, dogłębne wywiady z 40 migrantami oraz wywiady z 12 kluczowymi  interesariuszami.